22 Dec 2022

Machineveiligheid anno 2023

Op 15 december laatstleden was er een politiek akkoord over de finale inhoud van de machineverordening. Wat nu al vast staat is dat er een overgangsperiode zal zijn van 42 maanden waarin de huidige machinerichtlijn van toepassing zal blijven.

Wat de krachtlijnen van de nieuwe machineverordening zullen zijn, kan u hier lezen of download de bijlage onderaan deze pagina. 

Loont het de moeite om een opleiding machineveiligheid te volgen nu de nieuwe machineverordening eraan komt?

Ja! Absoluut. Hieronder lees je waarom.

Volg een opleiding ALLE INS EN OUTS VAN MACHINEVEILIGHEID (24U) bij ORA: dit kan in Wevelgem en sinds kort ook in Sint-Niklaas.

De opleiding wordt gegeven in een praktische lesvorm waarbij alle cursisten leren hoe ze de machinerichtlijn en de bijhorende geharmoniseerde normen leren vertalen in hun dagdagelijkse werkveld.

In deze basistraining leren de cursisten :

  • Wettelijke bepalingen opgenomen in de Europese machinerichtlijn en de hierbij horende CE-markering.
  • Wettelijke bepalingen opgenomen in de Britse machinerichtlijn en de hierbij horende UKCA-markering.
  • Hoe vertaal ik de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen naar de praktijk.
  • Zelf CE-markeren, dat kan. Het is een kwestie van te weten hoe het moet en wat je hiervoor nodig hebt.
  • Risicobeoordeling machines : hoe pak je dan aan ?
  • Wat brengt de toekomst ons met de nieuwe machineverordeing en industrie 4.0 ?

Inschrijven of meer info? Klik hier.

Geschiedenis Machineveiligheid

Meer dan 30 jaar geleden werd er een uniforme Europese veiligheidswetgeving in het leven geroepen om de eisen op het vlak van machineveiligheid te stroomlijnen. Op 1 januari 1995 werden de minimum veiligheids- en gezondheidseisen uit de initiële (eerste) machinerichtlijn van kracht.

De fabrikant was toen al verplicht om een risicobeoordeling te maken van zijn machine(s) volgens bijlage I van de machinerichtlijn. De risicobeoordeling is een essentieel onderdeel van het technische dossier dat door de fabrikant moet opgesteld en samengesteld worden. Was het dossier compleet, dan mocht hij een ‘EG-Verklaring van Overeenstemming’ opstellen en een ‘CE-markering’ op de machine aanbrengen.

De minimum veiligheids- en gezondheidseisen respecteren en een technisch dossier opstellen, het is nog steeds een uitdaging voor vele fabrikanten, werkgevers en medewerkers.

 

Medewerkers van bedrijven werden op training gestuurd om bij te leren over alles wat ze moesten weten over machineveiligheid.

Maar ook werkgevers ontsnapten niet aan veiligheidsmaatregelen dankzij de EU-richtlijn Arbeidsmiddelen. Omdat het de werkgever is die arbeidsmiddelen (lees o.a. machines) aan zijn werknemers ter beschikking stelt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Dit in tegenstelling met de Machinerichtlijn, waar de verantwoordelijkheid ligt bij de fabrikant.

Veel bedrijven vertrouwden op de fabrikant en controleerden de machines niet. Zonder het te beseffen lieten werkgevers medewerkers met totaal onveilige machines werken. Dat terwijl de werkgever volledig verantwoordelijk is voor de veiligheid!

Maar zelfs wanneer een volledig veilig toestel afgeleverd werd kan de veiligheid nog aangetast worden. Dit kan doordat bijvoorbeeld veiligheden en afschermkappen niet teruggeplaatst worden na onderhoudswerkzaamheden. Het toestel was van oorsprong veilig, maar werd door onderhoud of herstelling onveilig. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Machineveiligheid anno 2023

Bij ORA merken we tijdens de opleiding machinerichtlijn dat deelnemers niet altijd over machineveiligheid hebben nagedacht. Meestal zijn ze zelfs onbekend met deze richtlijnen.

En dan hebben we het niet alleen over jonge technici, maar óók over ouderen met jarenlange ervaring. Werknemers die in dienst zijn van een bedrijf waar ze werken met machines en productielijnen, maar ook technici die in dienst zijn van een machinefabrikant.

Machineveiligheid wordt steeds verder uitgebreid en complexer.

Al sinds de jaren 90 roepen machineveiligheidsconsultants dat er meer aandacht geschonken moet worden aan de machineveiligheid.

Uiteraard weten machinebouwers dat machines veilig moeten zijn en dat er een technisch dossier opgesteld moet worden.

Maar tijden veranderen snel en kennis word niet elke keer bijgeschoold.
Het wordt steeds complexer en uitgebreider.  Bovendien vraagt veiligheid voortdurende bijscholing en gedegen investeringen.

Tegenwoordig moeten hele berekeningen gemaakt worden om de betrouwbaarheid van de besturingssystemen met een veiligheidsfunctie aan te kunnen tonen. Maar er zijn natuurlijk ook eenvoudige veiligheidsoplossingen zoals afschermkappen en gebiedsafscherming. Afscherming van de draaiende en/ of bewegende delen. Het veilig kunnen zoeken naar storingen. Het veilig kunnen schoonmaken en veilig onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren aan een machine. Dit bij oude (lees bestaande) als nieuwe machines.

Nadenken over veiligheid en risico’s voor ingebruikname van een machine kan veel ellende voorkomen en geld kan besparen.

Volg daarom een opleiding ALLE INS EN OUTS VAN MACHINEVEILIGHEID (24U) bij ORA: dit kan in Wevelgem en sinds kort ook in Sint-Niklaas. In deze opleiding gaan we sowieso in op de nieuwig-heden in de machineverordening die er aan komt in 2023 !

Inschrijven of meer info? Klik hier.

 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.