Icoon Milieu & Energie

Milieu & Energie

Samen gaan we voor een duurzame en groene planeet! De impact van milieuschade is niet in te schatten, dat laten we toch niet gebeuren? 

En willen we nog een mooie planeet nalaten aan onze (klein)kinderen? Neem vandaag nog contact op met ORA om te kijken of je op vlak van milieu en energie goed scoort en waar er eventueel nog opportuniteiten liggen voor jouw bedrijf als ambassadeur van onze groene planeet. 

ORA INFRA is lid van VMx vzw, beroepsvereniging Vlaamse milieuprofessionals.

Milieuadvies

ORA INFRA is gespecialiseerd in het verlenen van advies en ondersteuning aan bedrijven inzake milieu:

I. Milieuaudit

Door het uitvoeren van een milieuaudit wordt nagegaan of jouw bedrijf aan de wettelijke milieuverplichtingen (Vlarem I en II, Vlarea, Vlarebo, MER) voldoet en indien niet, hoe deze zaken geregulariseerd kunnen worden. Deze audit resulteert in een concreet actieplan en wordt confidentieel uitgevoerd.
 

II. Milieuadvies

Verlenen van milieuadvies in het kader van bedrijfsgebonden wetgeving, zoals vb. het uitwerken van de voorwaarden van een opslagplaats van gevaarlijke producten (diesel en stookolie).


III. Milieuadministratie

Het vervullen van de milieuadministratie zoals:

  • het invullen van het integraal milieuverslag (o.a. milieujaarverslag, afvalwateraangifte)
  • het opstellen van het preventieplan verpakkingen, het implementeren van de oplosmiddelenboekhouding

Bedrijven die vallen onder de Vlarem-wetgeving dienen in orde te zijn met heel wat wettelijke verplichtingen, zoals:

  • het opstellen van het integraal milieujaarverslag (luchtemissies, wateremissies, afvalstoffen)
  • het invullen van de aangifte heffing lozen afvalwater en winning grondwater
  • het opstellen van het jaarverslag van de milieucoördinator
  • bezitten van een erkenning ophaler/ vervoerder OVAM

Indien je een offerte of meer informatie wenst, neem dan contact op met ORA INFRA :

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.