Icoon Milieu & Energie

Milieu & Energie

Samen gaan we voor een duurzame en groene planeet! De impact van milieuschade is niet in te schatten, dat laten we toch niet gebeuren? 

En willen we nog een mooie planeet nalaten aan onze (klein)kinderen? Neem vandaag nog contact op met ORA om te kijken of je op vlak van milieu en energie goed scoort en waar er eventueel nog opportuniteiten liggen voor jouw bedrijf als ambassadeur van onze groene planeet. 

Externe milieucoördinatie

Wie moet een milieucoördinator aanstellen?

Het aanstellen van een interne of externe milieucoördinator wordt bepaald door de indelingslijst (bijlage 1 van VLAREM I).
De meeste bedrijven die een klasse 1-activiteit uitvoeren zijn verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de potentiële milieu-impact moet er een milieucoördinator type B of A aangesteld worden. Voorbeelden van dergelijk bedrijven zijn afvalbedrijven, chemische bedrijven, bedrijven met een grote opslag van gas of gevaarlijke producten, betoncentrales, Sevesobedrijven,…
Dit wordt aangegeven met een A of een B in de vijfde kolom van de indelingslijst. Indien er een N staat wil dit zeggen dat deze activiteit vrijgesteld is van de milieucoördinatorplicht

 

Wie kan de functie van milieucoördinator vervullen?

Om de functie van milieucoördinator type A of B te kunnen vervullen moet men in het bezit zijn van het diploma hiervoor.
De functie kan uitgevoerd worden door een werknemer (interne milieucoördinator) of kan door een studiebureau uitgevoerd worden (externe milieucoördinator).

Het merendeel van de KMO’s stelt een externe milieucoördinator aan. Dit is omdat er vele voordelen verbonden zijn aan het aanstellen van een externe milieucoördinator.
Ten eerste kost dit minder dan wanneer je iemand hiervoor moet aannemen en is dit eenvoudiger dan wanneer een huidige werknemer de opleiding te laten volgen. 
Daarnaast is een externe milieucoördinator full time met de milieuwetgeving bezig en op de hoogte van de laatste wijzigingen, in tegenstelling tot iemand die dit als een deel van zijn dagtaak heeft.
Tenslotte heeft een externe milieucoördinator dikwijls gelijkaardige bedrijven in portefeuille waardoor je automatisch mee profiteert van de elders opgedane ervaringen en kennis en waardoor je sterker staat bij inspecties.

Indien je een offerte of meer informatie wenst, neem dan contact op met ORA INFRA :

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.