INFRA


ORA INFRA bvba is gespecialiseerd in het verlenen van advies en ondersteuning aan bedrijven inzake milieu.


ORA INFRA biedt de volgende milieudiensten aan:


Milieuvergunningsaanvraag (nu Omgevingsvergunning)

Opstellen en begeleiden van milieuvergunningsaanvragen of milieumeldingen naar aanleiding van een nieuwe inrichting, een regularisatie, een uitbreiding, een overname of een verlenging (Vlarem I).


Milieucoördinator
 

Optreden als extern milieucoördinator wanneer uw bedrijf wettelijk verplicht is om een milieucoördinator van niveau A of B aan te stellen.

Milieuadministratie 

Het vervullen van de milieuadministratie zoals:

het invullen van het integraal milieuverslag (o.a. milieujaarverslag, afvalwateraangifte)

het opstellen van het preventieplan verpakkingen, het implementeren van de oplosmiddelenboekhouding

Bedrijven die vallen onder de Vlarem-wetgeving
dienen in orde te zijn met heel wat wettelijke verplichtingen, zoals:

  • het opstellen van het integraal milieujaarverslag (luchtemissies, wateremissies, afvalstoffen)
  • het invullen van de aangifte heffing lozen afvalwater en winning grondwater
  • het opstellen van het jaarverslag van de milieucoördinator
  • bezitten van een erkenning ophaler/ vervoerder OVAM

 

Milieuadvies

Verlenen van milieuadvies in het kader van bedrijfsgebonden wetgeving, zoals het uitwerken van de voorwaarden van een opslagplaats van gevaarlijke producten (diesel en stookolie).

 

Milieuaudit

Door het uitvoeren van een milieuaudit wordt nagegaan of uw bedrijf aan de wettelijke milieuverplichtingen (Vlarem I en II, Vlarea, Vlarebo, MER) voldoet en indien niet, hoe deze zaken geregulariseerd kunnen worden. Deze audit resulteert in een concreet actieplan en wordt confidentieel uitgevoerd.

Indien u een offerte of meer informatie wenst, neem dan hier contact op met ons.


 


Indien u een offerte of meer informatie wenst, neem dan hier contact op met ons of vul het onderstaande contactformulier in.