28 Mar 2022

Preventieadviseur worden: welke opleiding en welk niveau dien ik te volgen?

Deze vraag is soms vlugger gesteld dan beantwoord…. dat is een feit.

Het antwoord is tweeledig nl. :

 • Welk opleidingsniveau van preventieadviseur heeft mijn onderneming nodig en
 • Welk basisopleidingsniveau heb ikzelf als kandidaat cursist ?

Het vereiste opleidingsniveau in functie van het bedrijfstype.

Om het vereiste opleidingsniveau van de preventieadviseur van de interne dienst (I.D.P.B.) te bepalen, werden de ondernemingen door de overheid gerangschikt in 4 groepen (A, B, C of D).  Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal werknemers dat zij tewerkstellen en/of de omvang van het risico dat de werknemers er lopen. Kortom, hoe meer werknemers en hoe risicovoller het werk, hoe strenger de opleidingsvereisten zullen zijn voor u als toekomstig preventieadviseur.

Let op voor groep D-bedrijven mag de werkgever zelf de taak van interne preventieadviseur vervullen. Enkel een basiskennis inzake preventie is dan  vereist. Deze basiskennis kan bekomen worden door het volgen van een opleiding preventieadviseur niveau 3 (basisvorming).

Wil je weten of jouw bedrijf een A-, B- of C-bedrijf is dan heb je volgende gegevens van je personeelsdienst of sociaal bureau nodig :

 • NACE-code van je bedrijf.
 • Het aantal werknemers actief binnen het bedrijf.
 • Krijg je de leiding over de interne dienst voor preventie en bescherming of wordt je adjunct van een preventieadviseur ?

Download de bijlage onderaan dit artikel en bekijk in in welke groep jouw bedrijf is ingedeeld.

 

Geval 1 :
Je wordt intern preventieadviseur en je krijgt zelf de leiding over de interne dienst voor preventie en bescherming.

Groep A

Preventieadviseur niveau 1

Groep B

Preventieadviseur niveau 2

Groep C

Preventieadviseur niveau 3 (basisvorming)
dit is geen aanvullende vorming maar deze opleiding geeft je wel voldoende kennis om de functie van preventieadviseur uit te voeren.

Geval 2 :
Je wordt adjunct van een intern preventieadviseur.

Groep A

Preventieadviseur niveau 2

Groep B

Preventieadviseur niveau 3 (basisvorming)
dit is geen aanvullende vorming maar deze opleiding geeft je wel voldoende kennis om de functie van preventieadviseur uit te voeren.

Groep C

Preventieadviseur niveau 3 (basisvorming)
dit is geen aanvullende vorming maar deze opleiding geeft je wel voldoende kennis om de functie van preventieadviseur uit te voeren.

 

Het vereiste basisopleidingsniveau om met een opleiding preventieadviseur te starten.

Om adjunct-preventieadviseur niveau 2 te zijn in een A-bedrijf OF om preventieadviseur niveau II te zijn in een B-, C- of D-bedrijf dan moet je minimum een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen hebben.

Met andere woorden: wil je starten met een opleiding preventieadviseur niveau 2 dan moet je minimum een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen hebben.

Om te kunnen starten met een opleiding preventieadviseur niveau 1 moet je minimum een bacheloropleiding hebben van een universitair of gelijkgesteld niveau.

 

Wat kan ORA Academy voor jou betekenen ?

ORA Academy verzorgt sinds 2017 de opleiding preventieadviseur niveau 3 (basisvorming) tot grote tevredenheid van de cursisten.

Vanaf het najaar 2022 kan je bij de ORA Academy de multidisciplinaire basismodule preventieadviseur volgen. Deze module geeft je de mogelijkheid om in het tweede academiejaar de opleiding preventieadviseur niveau 2 of niveau 1 te volgen.

Van het voorjaar 2023 kan je bij ORA Academy de finalisatie preventieadviseur niveau II volgen.

Voor beide opleidingen stellen we steeds onze ORA-basisdoelstellingen voorop:

 • Een dynamische opleiding met veel interactie met de cursisten.
  We leren immers het meest van elkaar.
 • Een no nonsens-opleiding, we vertellen je zonder flauwekul, zonder overbodige opsmuk maar vooral ter zake en zonder omwegen wat de taken zijn van de preventieadviseur en hoe je dit in de praktijk het beste kan realiseren.
 • ORA Academy wil je ook voorbereiden als preventieadviseur op industrie 4.0 of de vierder industriële revolutie die nu reeds is gestart en de volgende jaren verder zal uitgerold worden.
  Technische innovatie en de nieuwe veiligheidsrisico’s gaan we hierbij niet uit de weg.
 • We leren je hoe je je preventiebeleid pragmatische, planmatige en gestructureerd kunt uitrollen.
 • Na deze opleiding ga je niet alleen weten wat je taken zijn als preventieadviseur maar je zal ze ook kunnen toepassen in het werkveld.
  M.a.w. geen sloganmatige benadering van preventie maar vooral een hands-on opleiding doorspekt met oefeningen en praktische opdrachten.
Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.