26 Nov 2021

Een arbeidsongeval, wat nu?

Wanneer je de hulpdiensten verwittigt:
    Geef juist adres / locatie door (eventueel poortnummer, …)
    Zorg dat er iemand liefst met fluohesje aan de straatzijde de hulpdiensten opvangt
    Hou toeristen weg van het slachtoffer. Bij een ernstig arbeidsongeval is er paniek en dat helpt helaas niet.
    Dek de wonde af zodat het slachtoffer er niet naar kan kijken

De aangifte van een arbeidsongeval moet binnen de 8 kalenderdagen gebeuren.
Wanneer iemand meldt dat hij een arbeidsongeval heeft voorgehad dan ben je verplicht om aangifte te doen.
Het is de arbeidsongevallenverzekering die het onderzoek moet doen om na te gaan of aan alle voorwaarden van een arbeidsongeval werd voldaan.

Bij een ernstig arbeidsongeval dient een omstandig verslag opgemaakt te worden door de interne preventieadviseur niv 2 of 1 of bij gebrek hieraan door jullie externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Dit verslag moet binnen de 10 kalenderdagen na het ongeval aan de bevoegde instanties van FOD WASO bezorgd worden. Eventueel kan je een schriftelijk uitstel aanvragen mocht je nog niet over voldoende elementen beschikken. 

Bij een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval met een blijvend letsel (vb. amputatie van een vingerkootje) dient de FOD WASO ONMIDDELLIJK op de hoogte gebracht worden.

Hulp nodig bij een arbeidsongeval? management@oragroup.be
Laat dit over aan onze experts, ze hebben een jarenlange ervaring.
Tot binnenkort bij ORA?

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.