27 Feb 2023

Digitale gebruiksaanwijzingen worden de standaard.

In de nieuwe machineverordening zal men een wettelijk kader creëren voor digitale handleidingen / gebruiksaanwijzingen. 

Volgende specifieke bepalingen voor digitale handleidingen zullen extra aandacht vragen.

  1. op de machine of het bijgevoegde product of op de verpakking en in een begeleidend document legt de fabrikant uit hoe toegang kan worden verkregen tot de digitale gebruiksaanwijzing.
     
  2. deze aanbieden in een formaat waarmee de gebruiker de gebruiksaanwijzing kan afdrukken en downloaden en opslaan op een elektronisch apparaat, zodat hij er ten allen tijde toegang toe heeft, met name bij een defect aan de machine of verwant product. Deze eis geldt ook wanneer de gebruiksaanwijzing in de software van de machine of het verwant product is opgenomen.
     
  3. ze online toegankelijk maken gedurende de verwachte levensduur van de machine of het product en niet minder dan 10 jaar na het in de handel brengen van de machine of verwant product.

Een handige tool voor het uitwerken van deze handleidingen is de norm ISO 20607. Het is DE internationale norm voor de ontwikkeling van handleidingen.

Het doel van deze norm is om de veiligheid bij het werken met een machine en de gebruiksvriendelijkheid van handleidingen te verbeteren.

Het biedt machinefabrikanten richtlijnen voor het opstellen van gebruiksaanwijzingen en specifieert de bijhorende veiligheidsdocumentatie. De norm bevat vereisten voor de machinefabrikant bij het opstellen van de veiligheidsaspecten van een handleiding. Daarnaast worden er nieuwe begrippen geïntroduceerd, zoals het begrip ‘kwetsbare gebruiker’, die gebruikers identificeert met een groter risico op verkeerd gebruik.

Handleidingen moeten de gebruiker informeren over het juiste gebruik van de machine gedurende de levensduur. Bij het ontwikkelen van een handleiding moet het proces ‘lees-en-denk-gebruik’ worden gevolgd voor een optimaal resultaat.

De norm gaat in op de inhoud en opbouw van handleidingen en biedt een voorbeeld van een standaardstuctuur. Ook wordt aandacht besteed aan het taalgebruik en de schrijfstijl, rekening houdend met de doelgroep.

In dit kader heeft ORA Academy een opleiding uitgewerkt ‘TECHNISCHE HANDLEIDINGEN SCHRIJVEN (8U)’, gebracht door Susanna Akdut.

Wie is Susanna Akdut? 

Susanna Akdut is een getalenteerd technisch schrijver bij Roxell. Naast haar werk bij het bedrijf is ze ook actief lid van de tekom werkgroep Regulation and Standards bij de European Association for Technical Communication (tekom Europe e.V.). Met haar expertise op haar vakgebied heeft Susanna een goed inzicht in de praktische interpretatie en implementatie van de norm ISO 20607.

 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.