Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Academy

 • ORA Academy behoudt zich er toe de opleiding te annuleren indien er niet genoeg inschrijvingen zijn. Je ontvangt min. 1 week voor de start van de opleiding een bevestigingsmail (met alle praktische afspraken) of een voorstel voor een nieuwe datum.
 • Indien een docent door overmacht (ziekte, …) een sessie niet kan verzorgen, word je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en wordt er gezamenlijk naar een nieuwe datum gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar is.
 • In de prijs inbegrepen: docent, syllabus, kantoorruimte, koffie, water en een getuigschrift.
 • Het getuigschrift wordt pas bezorgd na betaling van de factuur.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar voor de start van de opleiding. Er wordt geen korting voor contant toegestaan.
 • Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Algemene voorwaarden INFRA

 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Interesten en boeten wegens laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
 • Er wordt geen korting voor contant toegestaan.
 • Bij een laattijdige betaling wordt een boete van 10% op het factuurbedrag toegepast, met een minimum van 50€. Bij uitblijven van betaling heeft ORA INFRA het recht de samenwerking onmiddellijk te staken.
 • In geval van gerechtelijke invordering zijn alle gerechtskosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, ten laste van de debiteur.
 • Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent (AFDELING IEPER, GROTE MARKT, 10, 8900 IEPER)
 • ORA INFRA gaat een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis (het bereikte resultaat is ten allen tijde afhankelijk van de medewerking/inzet van de mensen van de opdrachtgever).
 • De medewerker van ORA INFRA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekortkomingen die hij niet heeft gezien tijdens zijn bezoek of waarover hij niet werd geïnformeerd, noch voor de eventuele gevolgen daarvan.
Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.